Obert tots els dies de l’any

Condicions Generals productes

OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.grupxativa.com del qual és titular ARROSSERIA XÀTIVA BCN 1943, S.L. (d’ara endavant, GRUP XÀTIVA).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’hi indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

GRUP XÀTIVA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: ARROSSERIA XÀTIVA BCN 1943, S.L.
 • El seu nom comercial és: GRUP XÀTIVA
 • El seu CIF és: B63128805
 • El seu domicili social és a: C/ Burdeos, n.º 33, entlo 2ª, 08020 Barcelona
 • Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA T 35379, F 139, S 8, HB 265680, I/A 4

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i GRUP XÀTIVA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

GRUP XÀTIVA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, GRUP XÀTIVA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, GRUP XÀTIVA es reserva el dret de retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només es podrà fer mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de GRUP XÀTIVA a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals us identificaran i habilitaran personalment per poder tenir-ne accés als productes.

Un cop dins de www.grupxativa.com i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.grupxativa.com.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

GRUP XÀTIVA pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.grupxativa.com. No obstant això, en cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, s’informarà al client Si, a través del mitjà proporcionat pel client el més aviat possible.

Si no es troba disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, GRUP XÀTIVA podrà subministrar un producte de característiques similars sense augment de preu, i en este cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

Si GRUP XÀTIVA s’endarrerirà injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.grupxativa.com cal que el client sigui més gran.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en fer la comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per GRUP XÀTIVA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic, en format PDF. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: comunicacion@grupxativa.comper rebre la factura en paper.

6. LLIURAMENT PRODUCTES

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació a través de Deliverum.

Per solucionar qualsevol problema amb la recepció de la seva comanda a domicili, si us plau, contacteu amb directament ells (Deliverum): 933 300 303

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. Transport:

Arrosseria Xàtiva es compromet al lliurament del producte a l’hora estipulada al restaurant, però no es responsabilitza del repartiment que realitza una empresa externa i aliena amb què ha arribat a un acord.

Arrosseria Xativa sempre recomana que el client vingui a recollir-lo al local ja que: Es garanteix el lliurament i el temps d’arribada al seu domicili per part del client.

En cas que la comanda sigui superior a 200 euros i amb suficient antelació: Arrosseria Xàtiva estudiaria la possibilitat de fer el transport amb la seva pròpia furgoneta (consulteu aquesta possibilitat a reserves@grupxativa.com).

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.grupxativa.com vindran expressats en euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de www.grupxativa.com.

 • Els productes tenen IVA inclòs.
 • El tipus dIVA és del 10%.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament recollida local:

Mitjançant targeta de crèdit** o bizum (600 411 309) per avançat o al mateix local amb targeta de crèdit, bizum o en efectiu.

*Avís: es cobraran 10€ de paga i senyal per recipient, import que es tornarà amb el seu lliurament. Una setmana de temps per tornar-ho.

**Grup Xàtiva garanteix tota la seguretat relativa al pagament amb targeta de crèdit. Les vostres dades no s’emmagatzemaran i s’eliminaran quan es faci la transacció autoritzada.

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament Deliverum:

Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SS.L. del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.
 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Subministrament de béns precintats que no poden ser tornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de béns que després del lliurament s’hagin barrejat amb altres.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar GRUP XÀTIVA sobre el desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, GRUP XÀTIVA procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client pel seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de GRUP XÀTIVA.

GRUP XÀTIVA comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment esmentat.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

L’empresari ha de suportar els costos de devolució dels béns.

10. GARANTIA

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent de la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

Podeu contactar:

 • Amb el servei d’Atenció al client de GRUP XÀTIVA al número de telèfon 933221058

OBSERVACIONS

Despeses recollida i enviament a compte del client.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes. i la finalitat a què estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

12. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant del GRUP XÀTIVA el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon 933221058, bé a través de l’adreça de correu electrònic comunicacion@grupxativa.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

13. LEGIS.L.ACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.